Aanmeldingsformulier
Abcoudebaan lidmaatschap

Dit formulier betreft inschrijving voor Olympus lidmaatschap 9 Holes

  Dit is een inschrijving voor:

  Aanhef: De heerMevrouw

  Huur v/e locker. Voor informatie over beschikbaarheid en kosten van lockers kan je bij de balie terecht.

  Gaarne aanvinken dat je akkoord gaat met de voorwaarden van het lidmaatschap Golfclub Olympus:
  Akkoord

  Door ondertekening van dit formulier gaat ondergetekende ermee akkoord dat de Open Golfclub Olympus persoonsgegevens van de leden verzamelt die noodzakelijk zijn om met de leden te kunnen communiceren, nieuwsbrieven, wedstrijdinformatie, overige informatie die het bestuur nodig en nuttig acht voor de leden en facturen te kunnen sturen. Leden hebben te allen tijde inzage in de gegevens die de vereniging verzamelt en hebben het recht zich te doen uitschrijven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, wedstrijd- en overige informatie. Indien leden van dit recht gebruik willen maken dienen zij dit schriftelijk aan de secretaris van het bestuur kenbaar te maken. Olympus plaatst op de website van de vereniging onder andere wedstrijdverslagen, soms met daarbij foto’s genomen tijdens wedstrijden en/of prijsuitreikingen. Door ondertekening van deze aanmelding gaat ondergetekende met die plaatsing akkoord. Leden die niet op de website op een foto willen voorkomen dienen dit schriftelijk aan de secretaris van het bestuur kenbaar te maken.

  Opzeggen van je Olympus lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de opzegging betrekking op heeft.