Flora-excursie 16 juni, voor leden en niet-leden

Zaterdag 12 mei hebben we een vogelteldag (ochtend) georganiseerd in het kader van de landelijke vogelteldag van de NGF/Sovon, BirdWatchingDay.
Bij deze vogeltelling is waren leden en niet-leden aanwezig. Om mensen uit de omgeving  met de golfbaan (en de natuur) kennis te laten maken, stellen we zeker ook de  deelname  van deze niet-leden zeer op prijs.

Op zaterdag 16 juni wordt er een flora-excursie gehouden rond onze golfbanen, wederom voor leden èn niet-leden. Ontdek de gewone en zeldzame planten rond de golfbaan tijdens de excursie onder leiding van de bekende plantenbiologe E. (Tet) Roetman. De excursie duurt van 10:00 uur tot 11:30 uur.

Aanmelden kan via email bij J.van.Moorsel4@kpnplanet.nl.

Tot de 16e!

 

Groencommissie Olympus/De Hoge Dijk