Algemene voorwaarden Golfschool “De Hoge Dijk”

Golfschool & Driving Range “De Hoge Dijk” hanteert de volgende spelregels voor haar bezoekers:

  • Voor de veiligheid neem je kennis van de huisregels van Golfschool & Driving Range “De Hoge Dijk”. Op de oefenplaatsen van de Golfschool gelden veiligheidsaanwijzingen. Volg deze stipt op en voorkom schade en/of letsel aan (eigendommen van) derden en jezelf. Golfschool & Driving Range “De Hoge Dijk” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade en/of letsel.
  • Materialen, waaronder (oefen-)ballen, afslagmatten, tee’s etc. zijn eigendom van Golfschool & Driving Range “De Hoge Dijk”. Gebruik ervan tijdens lessen en oefensessies is vanzelfsprekend. Toe-eigening natuurlijk niet. Oefenballen mogen uitsluitend worden gebruikt op de driving range en pitching range.
  • Geboekte lessen/cursussen kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les/cursus zonder kosten worden geannuleerd. Bij afzegging binnen 24 uur vóór aanvang van de les is het lesgeld verschuldigd.
  • Geboekte cursussen die wegens overmacht niet door kunnen gaan zullen op een later tijdstip worden ingepland en alsnog worden uitgevoerd.
  • Lesgelden worden steeds voorafgaand aan de lesactiviteit contant (cash/pin) afgerekend met de Golfschool. Facturering is slechts mogelijk na voorafgaand overleg met de Golfschool. Betalingstermijn is dan 14 dagen.
  • Bezoekers van Golfschool & Driving Range “De Hoge Dijk” nemen de in de golfsport gebruikelijke spel- en etiquetteregels in acht. Deze gelden zowel in de baan als op de oefenfaciliteiten.
  • Alle lessen zijn exclusief drivingrange ballen.

Betaling drivingrange ballen
Bij de entree van de drivingrange staat de ballenautomaat waar je contactloos kunt pinnen. Per tik van € 2,75 ontvang je 25 ballen. Bij afname van 75 ballen in 1 x betaal je € 7,50.

Trackman range
Op onze drivingrange kan iedereen gebruik maken van het Trackman systeem. Volg hiervoor de aanwijzingen op de borden bij de afslagplaatsen (QR code). Gebruik van een mobiele telefoon is hiervoor noodzakelijk. Met behulp van een iPad kun je ook virtuele banen spelen.

Golfschool en golfshop Fairway, golfles, golfclinics en golf trainingsfaciliteiten