Aanmelden Olympus jeugdlid

Dit formulier is specifiek voor het inschrijven van Olympus jeugdleden

  Gegevens ouder

  Aanhef: De heerMevrouw

  Gegevens Jeugdlid

  Ouder van:

  Als het adres van uw kind niet gelijk is aan hierboven dan gaarne adres hieronder invullen:

  Wenst pakket:

  Overige keuzes:
  [checkbox checkbox-extras "Meespelende begeleider op Abcoudebaan: € 109,50 "Ouder kennismakingscursus: 6 lessen: € 90"]

  Door ondertekening van dit formulier gaat ondergetekende ermee akkoord dat de Open Golfclub Olympus persoonsgegevens van de leden verzamelt die noodzakelijk zijn om met de leden te kunnen communiceren, nieuwsbrieven, wedstrijdinformatie, overige informatie die het bestuur nodig en nuttig acht voor de leden en facturen te kunnen sturen. Leden hebben te allen tijde inzage in de gegevens die de vereniging verzamelt en hebben het recht zich te doen uitschrijven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, wedstrijd- en overige informatie. Indien leden van dit recht gebruik willen maken dienen zij dit schriftelijk aan de secretaris van het bestuur kenbaar te maken. Olympus plaatst op de website van de vereniging onder andere wedstrijdverslagen, soms met daarbij foto’s genomen tijdens wedstrijden en/of prijsuitreikingen. Door ondertekening van deze aanmelding gaat ondergetekende met die plaatsing akkoord. Leden die niet op de website op een foto willen voorkomen dienen dit schriftelijk aan de secretaris van het bestuur kenbaar te maken.

  Opzeggen van je Olympus lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de opzegging betrekking op heeft.

  Huur v/e locker. Voor informatie over beschikbaarheid en kosten van lockers kan je bij de balie terecht.

  Het totaal aantal jeugdleden uit ons gezin, inclusief deze aanmelding bedraagt:

  De overige jeugdleden zijn:

  Meer informatie over deze aanbiedingen vindt u hier