Aanmelden Olympus jeugdlid

Dit formulier is specifiek voor het inschrijven van Olympus jeugdleden

Aanhef: De heerMevrouw

Ouder van:

Als het adres van uw kind niet gelijk is aan hierboven dan gaarne adres hieronder invullen:

Wenst pakket:

Indien u Aanbod 7 hebt gekozen combineert u deze met één of meer van onderstaande keuzes (u kunt meerde keuzes aanvinken):
Toeslag deelname aan activiteiten en lespakket maart – november € 175Toeslag Jaarkaart Abcoudebaan: € 100 (alléén voor beginners t/m 12 jr)Toeslag Jaarkaart gehele complex: € 198,50Toeslag meespelende begeleider: € 100 (alléén Abcoude baan en alléén indien samen met het kind t/m 12 jr)Bel mij op, ik wil de keuze telefonisch overleggen met de jeugdcommissie

Opzeggen van je Olympus lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de opzegging betrekking op heeft.

Huur v/e locker. Voor informatie over beschikbaarheid en kosten van lockers kan je bij de balie terecht.

Het totaal aantal jeugdleden uit ons gezin, inclusief deze aanmelding bedraagt:

De overige jeugdleden zijn:

Meer informatie over deze aanbiedingen vindt u hier