Aanmeldingsformulier
Jong Volwassenen en Volwassenen

Dit formulier is specifiek voor het inschrijven van Jong Volwassenen A, jong Volwassenen B en Volwassenen

Dit is een inschrijving voor:

Aanhef: De heerMevrouw

Huur v/e locker. Voor informatie over beschikbaarheid en kosten van lockers kan je bij de balie terecht.

Gaarne aanvinken dat je akkoord gaat met de voorwaarden van het lidmaatschap Golfclub Olympus:
Akkoord

Opzeggen van je Olympus lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de opzegging betrekking op heeft.