Jeugd Activiteiten

Olympus is een plek waar iedereen kan uitproberen of de golfsport iets voor je is, waar je je eigen tempo mag aanhouden en waar je ook welkom bent als je niet direct de sterren van de hemel speelt. Een plek waar de ouders meedoen en zich ook voor elkaars kinderen inspannen en ervoor zorgen dat er in goede harmonie samen gespeeld wordt. Een plek waarin de ouders het plezier in het spel belangrijker vinden dan de resultaten en begrijpen dat een kind leert door het zelf uit te proberen. Maar als je dan graag goed wilt gaan golfen en ambitie en talent hebt krijg je alle kansen om je zo snel mogelijk te ontwikkelen en extra hulp om een kei te worden.

Informatie op deze pagina over onze hiernavolgende activiteiten. Voor meer informatie stuurt u een email naar de Jeugdcommissie of ga naar de receptie van De Hoge Dijk.

This page gives you information on our activities and facilities. For more information you can send an email to the Youth Commission or consult the reception at De Hoge Dijk.

Golfbaan De Hoge Dijk - Golfen in Amsterdam

Gebruik Driving Range

Trackman

Als eerste in Europa heeft de golfschool het welbekende Trackman systeem aangeschaft! Installeer van tevoren de app Trackman Range op je telefoon of ipad. In de app selecteer je je driving range plaats (nummer hangt bij de afslagplaats). Je kunt je eigen bal volgen of een competitie doen met een andere speler die ook op de driving range speelt, zoals de verste drive of wie het dichtst bij de vlag speelt.

Driving range ballen

Uiteraard maak je gebruik van de driving range deal voor jeugdleden. Voor €60 per jaar kun je iedere dag 6 tikken ballen uit de machine halen. De kaart krijg je bij de receptie en daar kun je hem ook opladen.

Golfbaan De Hoge Dijk - Golfen in Amsterdam

Using the Driving Range

Trackman

The golf school has installed Trackman system. You can download the Trackman app – Trackman Range – from the app store. Once installed, you can connect to the system on the driving range. Open the app and specify the section you are using. Each individual booth is identified by a unique number which you find at the booth. You can then track your ball or play competitions with another player – the longest drive, or capture a flag by getting your ball closest to the flag. You’ll get feedback on your distance etc and you can see your flight path on your screen.

Driving range balls

The Golf School sponsors each youth member with a ball card for the driving range. For €60 per year, you can avail of a maximum of 6 taps per day. Information is available at the reception in the clubhouse.

Golfbaan De Hoge Dijk - Golfen in Amsterdam

Label testen op weg naar hcp 54

Voor de jeugd tot 14 jaar hebben wij het behalen van Clubhandicap 54 (GVB) in 5 stappen
verdeeld. Bij elke stap hoort een te behalen tassenlabel: PAR, Birdie, Eagle, Albatross (staat gelijk aan Golfbaanpermissie) en uiteindelijk Clubhandicap 54.

Elke stap heeft een aantal vereisten en vanaf tassenlabel Birdie zijn er ook bepaalde vaardigheden in de stap opgenomen.

 1. PAR: Je hebt ongeveer 3 maanden lessen van de pro gehad en beheerst de basisprincipes van Golf
 2. BIRDIE: Je hebt ongeveer een half jaar lessen van de pro gehad, kunt putten en chippen en kan de bal 50 meter rechtuit slaan
 3. EAGLE: Je hebt al ruim een jaar lessen van de pro gehad, kent de tekens in de baan en kan de bal 70 meter rechtuit slaan
 4. ALBATROS: Je beheerst alle slagen redelijk, kent de theorie uit het boek en kunt op niveau scoren in de baan. De Pro heeft je Baanpermissie gegeven
 5. NGF-PAS Clubhandicap 54 (GVB): Je haalt 18 Stablefordpunten vanaf de Oranje tees.

In de laatste stap testen wij de kennis van de golfregels (regelexamen) en loopt de jeugdgolfer een Qualifying kaart over 9 holes lopen. Meer informatie in het document van de NGF:  Jeugdstappenplan voor jeugd tot 14 jaar: naar clubhandicap 54.

Golfbaan De Hoge Dijk - Golfen in Amsterdam

Label Test on the way to hcp 54

For youth up to the age of 14 progressing to Club Handicap 54 (GVB) goes in 5 steps. Each step has a bag label to achieve: PAR, Birdie, Eagle, Albatross (equals Golf Course Permission) and finally Club Handicap 54.

Each step has a number of requirements and from bag label Birdie, certain skills are also included in the step.

 1. PAR: You have had lessons from the pro for about 3 months and you master the basics of Golf
 2. BIRDIE: You’ve had lessons from the pro for about half a year, can putt and chip and can hit the ball 50 yards straight
 3. EAGLE: You’ve had lessons from the pro for over a year, know the signs in the court and can hit the ball straight for 70 yards
 4. ALBATROS: You have a reasonable command of all strokes, know the theory from the book and can score on level in the course. The Pro has given you Job Permission
 5. NGF-PAS Club handicap 54 (GVB): You get 18 Stableford points from the Orange tees.

In the last step we test the knowledge of the rules of golf and the youth golfer runs a Qualifying card over 9 holes. More information in the NGF document:  Youth step-by-step plan for youth up to the age of 14: to club handicap 54.

Golfbaan De Hoge Dijk - Golfen in Amsterdam

Par 36 Test

asdf asdf dsaf

Par 36 Test

De Par 36 (18 x Par 2) test is gebaseerd op het maken van een kort schot met daarna maximaal 1 put. Dit noemen wij een “up and down” of een “scramble”. Het doel is om bij elke afzonderlijke test net zolang door te gaan totdat de bal is uitgeholed. Er wordt per deelnemer maar met 1 bal gespeeld, zodat er bij elke test maar 1 kans is om te scoren.

Wij doen ieder jaar de test om onze voortgang te meten. Uitslagen van vorige tests:

Het wordt aangeraden om een putter en twee wedges naar eigen keuze te gebruiken. Per green zijn er 2 afslagplaatsen gemarkeerd met op het score formulier de beschrijving wat het is (zie hieronder). Vul daar op de linker en rechter rij van het formulier de uitslag in bij de overeenkomstige beschrijving, dus het aantal slagen dat je nodig had om uit te holen vanaf die plek.

De betere spelers kunnen natuurlijk wel van de afslag tee starten maar moeten dan wel bij de green aangekomen die testen gaan doen. Alle meters in de test zijn gemeten tot de hole! Deze test is aangepast aan de omstandigheden bij Olympus. Let wel op de veiligheid! Dus maar 1 persoon tegelijk slaat vanaf een gemarkeerd punt en de anderen letten goed op. Fore!

HOLE 1   Chip op 9 meter, Pitch op 15 meter
HOLE 2   Chip op 12 meter, Lob op 15 meter over een hindernis
HOLE 3   Chip op 15 meter uit de rough, Lob op 10 meter over een hindernis
HOLE 4   Chip op 9 meter, Bunker op 15 meter, normale ligging
HOLE 5   Bunker op 12 meter, normale ligging, Chip op 12 meter
HOLE 6   Pitch op 15 meter, Chip op 15 meter uit de rough
HOLE 7   Bunker op 9 meter, normale ligging, Lob op 15 meter over een hindernis
HOLE 8   Bunker op 15 meter, normale ligging, Bunker op 12 meter, normale ligging
HOLE 9   Bunker op 9 meter, normale ligging, Lob op 10 meter over een hindernis

AUB flink doorlopen en vlot spelen, maximaal 10 min per hole per groepje. Kijk goed uit, speel veilig! Het standaard NGF score formulier staat hier.

Par 36 Test

The Par 36 (18 x Par 2) test is based on making a short shot with a maximum of 1 putt afterwards. We call this an “up and down” or a “scramble”. The goal is to continue on each individual test until the ball is holed. Only 1 ball is played per participant, so that there is only 1 chance to score in each test.

We do the test every year to measure our progress. Results of previous tests:

It is recommended to use a putter and two wedges of your choice. There are 2 teeing areas marked per green with a description of what it is on the score form (see below). Fill in the result on the left and right row of the form with the corresponding description, so the number of strokes it took you to hole out from that spot.

The better players can of course start from the tee, but they have to do those tests when they arrive at the green. All meters in the test are measured to the hole! This test has been adapted to the conditions at Olympus. Pay attention to safety! So only 1 person at a time hits from a marked point and the others pay close attention. Fore!

HOLE 1   Chip at 9 yards, Pitch at 15 yards
HOLE 2   Chip at 12 yards, Lob at 15 yards over a hazard
HOLE 3   Chip 15 yards out of the rough, Lob 10 yards over a hazard
HOLE 4   Chip at 9 yards, Bunker at 15 yards, normal position
HOLE 5   Bunker at 12 meters, normal lie, Chip at 12 meters
HOLE 6   Pitch at 15 yards, Chip at 15 yards out of the rough
HOLE 7   Bunker at 9 meters, normal lie, Lob at 15 meters over an obstacle
HOLE 8   Bunker at 15 meters, normal location, Bunker at 12 meters, normal location
HOLE 9   Bunker at 9 meters, normal lie, Lob at 10 meters over an obstacle

PLEASE go through and play smoothly, a maximum of 10 minutes per hole per group. Watch out, play safe! The standard NGF scoring form is here.

Golfbaan De Hoge Dijk - Golfen in Amsterdam

Wedstrijden Abcoudebaan

Maandelijks organiseren wij een wedstrijd met een bepaald thema op de Abcoudebaan. Alle jeugdleden met een Albatros, Eagle of Birdie label, zij die baanpermissie of een hcp hebben kunnen meedoen. Soms kunnen ouders, ooms, tantes of kennissen ook meespelen samen het jeugdlid. Alle activiteiten die wij dit jaar gepland hebben staan in de kalender.

Voor de meeste wedstrijden en activiteiten schrijf je jezelf in via e-Golf4U. De inschrijving opent ongeveer 1 maand vóór de geplande datum. Heb je nog geen toegang tot e-Golf4U, dan kan de receptie je verder helpen.

Meedoen kan voor €3,00, betalen via een Tikkie aan de inschrijftafel. Niet-leden die meespelen betalen het Raak tarief van €13. Soms is de deelname gratis. Van het inschrijfgeld organiseren wij de prijzen en/of een traktatie.

Golfbaan De Hoge Dijk - Golfen in Amsterdam

Abcoudebaan Competitions

Every month we organize a competition with a specific theme on the Abcoudebaan. Youth members with an Albatros, <Eagle or Birdie label and those with a course permission or hcp can join. Sometimes also a parent, uncle, aunts, or friends can join and play together with the youth member. All activities are scheduled in our kalender.

You can use e-Golf4U for enrolling in advance. Enrollment closes a week prior to the event and we return the reserved start times to De Hoge Dijk. Any unused start times are returned to De Hoge Dijk and opened up for adult club members and green fee players. As the flights are based on the number of places that have been reserved, we are then unable to include last minute requests. So please signup promptly so that we can guarantee that you are included in an event.

To organize the prices we ask for an enrollment fee of €3 which can be paid with a Tikkie. Non-members play for the Raak rate of €13. Sometimes you can play for free.

Golfbaan De Hoge Dijk - Golfen in Amsterdam

Baanbegeleiding in 1 minuut

Ouders begeleiden onze jeugd (tot 12 jaar of tot HCP 54) in de baan tijdens wedstrijden, coaching en oefenrondes. Het document “Baanbegeleiding in 1 minuut” beschrijft de do’s en don’ts.

Start: 25 min vóór de afslagtijd melden bij de receptie, ouders dragen het kind over bij de tafel in de hal aan de baanbegeleider van dienst. Let op dat het kind goed is voorbereid (kleding, golfspullen, eten/drinken, toiletgang). Tot 12 jaar is trolley verplicht. Op dagen dat een trolley niet is toegestaan graag een lichte tas met minder stokken of zelf meelopen om de tas te dragen.

10 min: vóór de afslagtijd bij de tee aanwezig zijn. Geen herrie. Stil zijn als iemand afslaat.

Veiligheid: Let op de kinderen en de baan (greenkeepers), wijs op gevaarlijke plaatsen, bukken bij FORE! en veilige opstelling bij afslag en in de baan

Speeltempo:

 • Houd aansluiting met voorgaande flight
 • Zo nodig doorlopen tot 50 m voor de vlag en start daar
 • Start eens vanuit een bunker
 • Start eens vanuit de rough
 • Bal oppakken als er geen punten meer worden verdiend
 • Niet zoeken in het water
 • Hark meenemen in de bunker

Plezier in golf:

 • Baanbegeleiden is géén lesgeven
 • Baanbegeleiden is daarom ook: niét voordoen
 • Baanbegeleiden is géén commentaar geven
 • Baanbegeleiden is wél:
  • Complimenten geven
  • Enthousiasmeren

Algemeen:

 • Niet straffen
 • Wel complimenten geven bij goed gedrag
 • Wees rustig en vriendelijk
 • Bewaken van gedragsregels:
 • Niet rennen op de afslagplaats en tees
 • Alleen putten op de tees – dus niet met wedge chippen
 • Na uitholen de bal direct uit de hole halen – niet met een putter of club.
Golfbaan De Hoge Dijk - Golfen in Amsterdam

Course Guidance in 1 minute

Parents guide our youth (up to age 12 or up to HCP 54) in the track during competitions, coaching and practice rounds. The document “Baan begeleiding in 1 minuut” describes the do’s and don’ts.

Start: Report to the reception 25 minutes before the tee time, parents hand over the child at the table in the hall to the track supervisor on duty. Make sure that the child is well prepared (clothing, golf equipment, food/drink, toilet). Trolley is compulsory for children up to 12 years old. On days when a trolley is not allowed, please have a light bag with fewer poles or walk along to carry the bag.

10 min: Be at the tee before tee time. No noise. Be quiet when someone turns off.

Safety: Watch the children and the course (greenkeepers), point out dangerous places, duck at FORE! and safe position at tee and in the course

Play Pace:

 • Keep connection with previous flight
 • If necessary continue to 50 m before the flag and start there
 • Start from a bunker
 • Start from the rough
 • Pick up the ball when no more points are earned
 • Don’t search the water
 • Take Rake into the bunker

Fun in golf:

 • Course Guidance is not teaching
 • Course Guidance is therefore also: don’t pretend
 • Course Guidance is not commenting
 • Course Guidance is:
  • Give compliments
  • Enthuse

General:

 • Do not punish
 • Do give compliments for good behavior
 • Be calm and kind
 • Monitoring rules of conduct:
 • No running on tees and tees
 • Putting only on the tees – no wedge chipping
 • Remove the ball directly from the hole after hole-out – not with a putter or club.
Golfbaan De Hoge Dijk - Golfen in Amsterdam

Donderdagavond wedstrijden

Iedere twee weken op donderdagavond spelen wij de donderdagavond competitie (DAC). Je kunt meedoen als je hcp 54 of beter bent, of als je je Albatros of Eagle label hebt gehaald.

 • Categorie 1 hcp 0 tot hcp 18          (9 holes strokeplay)
 • Categorie 2 hcp 18 tot hcp 36        (9 holes stableford)
 • Categorie 3 hcp 36 tot beginners  (5 of 6 holes stableford)

De categorie 3 speelt vanaf de oranje tees en een ouder doet de begeleiding in de baan. Na de wedstrijd is er een warme maaltijd en natuurlijk zijn er weer leuke prijzen. Deelname is €15 inclusief een warme maaltijd na afloop.

Golfbaan De Hoge Dijk - Golfen in Amsterdam

Thursday evening competition

A Thursday evening competition (DAC) is scheduled every fortnight. There are two categories in this 9 hole competition on the main course. An additional third category for beginners over 6 shortened holes is also scheduled where there are enough players. Participants are included in the overall classification with separate prizes awarded at the end of the season. You can participate if you have hcp 54 or better, or if you have a course permission from your pro, or Albatros label. The entrance fee is  €15 and includes a meal for the participants after the competition prior to any prizes being awarded!

Golfbaan De Hoge Dijk - Golfen in Amsterdam

Maandelijkse Golfacademy Game

De Academy Games is een wedstrijd over 9 holes georganiseerd door de Golfacademy die iedere eerste zondag van de maand plaatsvindt. Je kunt meedoen als je hcp 54 of beter bent en zelfstandig 9 holes op de grote baan loopt. Doe je ook dit jaar weer mee? Deelname is gratis. Jeugdleden met een hcp 36 of beter worden automatisch ingeschreven (en kunnen zich eventueel later afmelden).

Golfbaan De Hoge Dijk - Golfen in Amsterdam

Golf academy games

The Academy Games are being held on the first Sunday of the month and are over 9-holes. To be eligible to participate, you need have hcp 0 – 54 and be able to play independently on the big course. Regular youth members with an hcp of 36 or lower are automatically registered to ensure that we have enough flights reserved. You can unsubscribe as needed up to a week before the competition

Golfbaan De Hoge Dijk - Golfen in Amsterdam

Golfkamp

De Golfacademy organiseert een zomer en een herfst golfkamp. Tijdens de schoolvakanties hebben onze golfenthousiasten drie dagen veel plezier met het oefenen en spelen van golf, maar ook met spel en vermaak. Onder leiding van één van onze Pro´s van de golfschool hebben wij een vast zomerkamp en een herfstkamp opgenomen in ons programma. De data staan vermeld in onze activiteiten kalender. Inschrijven bij de receptie van de Golfacademy.

Golfbaan De Hoge Dijk - Golfen in Amsterdam

Golf camp

The Golf Academy organizes a summer and an autumn golf camp. During the school holidays, our golf enthusiasts have three days of fun practicing and playing golf, but also with games and entertainment. Under the guidance of one of our Pros from the golf school, we have included a fixed summer camp and an autumn camp in our program. The dates are listed in our activity calendar. Register at the reception of the Golf Academy.

Golfbaan De Hoge Dijk - Golfen in Amsterdam

Wintercursus

Iedereen kan meedoen met de wintercursus voor de jeugd. Tijdens de wintermaanden zal de Golfacademy actief blijven met een jeugd winterprogramma. De golf school heeft een mooi programma gemaakt zodat ook in de winter iedereen actief kan blijven golfen en lessen. De lessen zijn altijd op de zondag en duren 50 minuten. Er is een maximum aantal deelnemers en parallel aan de jeugdcursus wordt er ook een training voor volwassenen gegeven.

Golfbaan De Hoge Dijk - Golfen in Amsterdam

Winter course

Everyone can participate in the winter course for youth. During the winter months, the Golf Academy will remain active with a youth winter program. The golf school made a nice program so that everyone can continue to play golf and take lessons during the winter. Classes are always on Sundays and last 50 minutes. There is a maximum number of participants and parallel to the youth course there is also a training for adults.

Golfbaan De Hoge Dijk - Golfen in Amsterdam

Equipment

Tips voor je golf kit: