Adidas – Olympus Jeugd Open
Wedstrijdregelement

Wedstrijdreglement Adidas – Olympus Jeugd Open 24 maart 2024  

 1. Alle deelnemers van het Adidas – Olympus Jeugd Open dienen zich te conformeren aan dit wedstrijdreglement.
   
 2. Er wordt gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’ van de R&A Rules Limited en de United States Golf Association.
   
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de bepalingen van het wedstrijdreglement, het baanreglement en van de (tijdelijke) plaatselijke regels en zich daar gedurende de wedstrijd aan te houden.
   
 4. Het Adidas – Olympus Jeugd Open wordt gespeeld in 3 categorieën:  

  -Categorie 1: hcp ≤ 10 – 18 holes op de Bullewijk – Holendrechtbaan vanaf de witte en blauwe tees (m/v)
  -Categorie 2: hcp 10,1 t/m 20,0 – 18 holes op de Bullewijk – Holendrechtbaan van de gele en rode tees (m/v)
  -Categorie 3: hcp 20,1 t/m hcp 36 – 18 holes op de Holendrecht – Bullewijkbaan – van de gele en rode tees (m/v)
   

 5. Bij Adidas – Olympus Jeugd Open wordt er gespeeld volgens de volgende spelvormen:  

  -Categorie 1: individueel strokeplay (qualifying) zonder handicap-verrekening (bruto)
  -Categorie 2: individueel strokeplay (qualifying) met handicap-verrekening (netto)
  -Categorie 3: individueel stableford (qualifying) met handicap-verrekening
   

 6. We streven ernaar een flight uit maximaal 3 personen te laten bestaan.
   
 7. De wedstrijdleiding berust bij de organisatie van het Adidas – Olympus Jeugd Open.
   
 8. Het Adidas – Olympus Jeugd Open staat open voor jeugdspelers die voldoen aan de volgende voorwaarden:  

  -De speler is geboren op of na 1-1-2003.
  -Inschrijving is uiterlijk 13 april 2024 ontvangen via het inschrijfformulier op de website https://www.dehogedijk.nl/jeugd/olympus-jeugd-open/
  -De speler heeft een WHS handicap.
  -De speler heeft het verschuldigde inschrijfgeld; á € 35,00 (€ 20,00 voor jeugdleden van Olympus) bij 18 holes voldaan 7 dagen na de inschrijving (maar uiterlijk 13 april 2024) conform instructies op de website.
  -Voor afmeldingen na 13 april 2024 geldt dat er geen recht is op restitutie van het inschrijfgeld en de deelnemer het inschrijfgeld verschuldigd blijft.  

 1. Het spelersveld is in principe beperkt tot 72 deelnemers. De organisatie behoudt zich het recht voor hier wijzigingen in aan te brengen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen per categorie gedurende de inschrijfperiode. 
 2. Inschrijving kan uitsluitend via de website https://www.dehogedijk.nl/jeugd/olympus-jeugd-open/  

Deelname geschiedt op basis van volgorde van betaling van het inschrijfgeld. De inschrijvingen die het maximum aantal deelnemers overschrijden worden op de reservelijst gezet. Spelers die uiteindelijk niet tot de wedstrijd worden toegelaten krijgen het inschrijfgeld teruggestort op de rekening waarvan het geld is ontvangen.  

 1. Winnaar van het Adidas – Olympus Jeugd Open zijn de spelers: 

  -Categorie 1: de beste bruto score over 18 holes. Bij gelijke eindstand geldt de beste score over de laatste 9 (holes 10 t/m 18 op de scorekaart), 6, 3, 1 hole(s), waarbij geldt dat een betere score over deze laatste 9, 6, 3, 1 holes een hogere ranking geeft. Is ook die score gelijk dan gaat de speler met de laagste handicap door, is ook die gelijk dan beslist het lot door middel van het tossen van een munt. Dit geldt ook voor de tweede en derde prijs in het bruto klassement.

  Categorie 2: de netto bruto score over 18 holes. Bij gelijke eindstand geldt de beste score over de laatste 9 (holes 10 t/m 18 op de scorekaart), 6, 3, 1 hole(s), waarbij geldt dat een betere score over deze laatste 9, 6, 3, 1 holes een hogere ranking geeft. Is ook die score gelijk dan gaat de speler met de laagste handicap door, is ook die gelijk dan beslist het lot door middel van het tossen van een munt. Dit geldt ook voor de tweede en derde prijs in het bruto klassement.

  -Categorie 3: de beste stableford score over 18 holes. Bij gelijke scores geldt de score over de laatste 9 (holes 10 t/m 18 op de scorekaart), 6 , 3, 1 hole(s) van de baan, waarbij geldt dat een betere score over deze laatste 9, 6, 3, 1 holes een hogere ranking geeft. Is ook die score gelijk dan gaat de speler met de laagste handicap door, is ook die gelijk dan beslist het lot door middel van het tossen van een munt.
   

 2. De neary is de eerste bal vanaf de tee die het dichtst bij de hole op de green ligt. Een hole-in-one geldt ook als neary. De longest drive is de eerste bal vanaf de tee, die in vogelvlucht gemeten vanaf het midden van de twee teemarkers de grootste afstand heeft afgelegd en op de fairway ligt.
   
 3. Wanneer een prijswinnaar niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking, zal de prijs naar de volgend geplaatste speler gaan.
   
 4. Uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het Adidas – Olympus Jeugd Open zullen de (voorlopige) starttijden worden gepubliceerd op de website.
   
 5. De speler ontvangt zijn/haar scorekaart na aanmelding bij de wedstrijdleiding. De speler dient zich minimaal 30 minuten voor de start te melden bij de wedstrijdleiding en minimaal 10 minuten voor de start bij de starter op de juiste afslagplaats (tee).
   
 6. De speler dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de wedstrijdleiding onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan de geest van het spel en de golfregels. Als er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette en/of golfregels kan de wedstrijdleiding de speler diskwalificeren volgens Regel 1.2a en/of Regel 20.2 e(2).
   
 7. Het gebruik van caddies is niet toegestaan gedurende de wedstrijd.
   
 8. De speler mag gedurende de ronde geen gebruik maken van enige vorm van vervoer tenzij toegestaan door wedstrijdleiding of referee.
   
 9. In de baan bevindt zich een referee die in geval van geschillen of onduidelijkheden kan worden geraadpleegd. Bij een aantal afslagplaatsen c.q. greens bevinden zich officials die verbinding hebben met de wedstrijdleiding en met de referee. De uitspraak van de referee is bindend.
   
 10. De speler is verplicht zijn eigen scorekaart zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde te controleren, te ondertekenen (inclusief handtekening marker) en in te leveren, op straffe van diskwalificatie. De scorekaart dient volledig te zijn ingevuld, d.w.z inclusief berekening van de bruto-, netto- of stableford score (hetgeen van toepassing is). De speler mag het wedstrijdsecretariaat niet verlaten, voordat zijn kaart door de wedstrijdleiding is goedgekeurd, eveneens op straffe van diskwalificatie.
   
 11. In zaken waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend.
    
 12. De uitslag is definitief als de prijzen zijn uitgereikt. Met uitzondering van administratieve fouten zoals gesteld in golfregel 20.2d(2). Indien er geen prijsuitreiking plaatsvindt is de uitslag definitief als deze is gepubliceerd op https://www.dehogedijk.nl/jeugd/olympus-jeugd-open/