Clubblad De M@rker in 2018

Beste Olympus-leden en geïnteresseerden,

Gedurende 2018 verschijnen zes edities van ons clubblad. Het schema van 2018 is als volgt:

  • Nummer 1: op 26 februari
  • Nummer 2: op 29 april
  • Nummer 3: op 28 juni
  • Nummer 4: op 29 augustus
  • Nummer 5: op 28 oktober
  • Nummer 6: op 24 december

Iedereen die een bijdrage wil insturen zal die tijdig moeten inleveren, uiterlijk twee weken vóór verschijning. Gedrukte exemplaren zullen zoals altijd in onze clublounge liggen, bestemd voor degenen die liever een papieren exemplaar lezen.

Veel leesplezier!

De Redactie