Clubblad De M@rker in 2019

Beste Olympus-leden en geïnteresseerden,

Gedurende 2019 zullen weer zo’n zes edities van ons clubblad verschijnen.
Het publicatieschema is nog niet bekend, maar iedereen die een bijdrage wil leveren, kan deze uiterlijk twee weken vóór verschijning insturen. Gedrukte exemplaren zullen zoals altijd in onze clublounge liggen, bestemd voor degenen die liever een papieren exemplaar lezen.

Veel leesplezier!

De Redactie