Start renovatie en groot onderhoud golfbaan De Hoge Dijk

Informatie over aankomende werkzaamheden in de baan.

Vijfjarenplan
De afgelopen maanden is er een vijfjarenplan opgesteld voor renovatie en groot onderhoud van de golfbaan met onze baanadviseur Lambert Veenstra van Veenstra Adviesburo Golfterreinen
Deze heeft o.a. betrekking op noodzakelijk onderhoud, zoals het baggeren, het verbeteren van de kwaliteit van de rough en andere slechte plekken in de baan en het opknappen van de paden en mogelijke aanleg van een buggypad.
Daarnaast is er ruimte voor renovatie ingepland waardoor we de baan steeds mooier gaan maken met een verbeterd ontwerp van hole 6, waarbij ook de afslagplaatsen van hole 3 worden aangepakt.

Geen woorden maar daden
Het bestuur van De Hoge Dijk heeft besloten om nog voor de jaarwisseling te beginnen met de uitvoering en dat betekent dat we deze winter de volgende drie werkzaamheden kunnen oppakken;

Baggeren
De vele watergangen en vijvers moeten gebaggerd worden.
In 2018 zal er een begin worden gemaakt met de waterpartijen op de Bullewijkbaan.
De vijver naast de green van hole 13 en voor het clubhuis worden samen met de watergangen tussen de drivingrange en hole 10 en tussen hole 18 en hole 10 als eerste aangepakt.
De bagger zal vooralsnog op het eigen terrein worden opgeslagen. Bij hole 13 wordt een klein depot gemaakt links van de vijver en dit zal min of meer uit het zicht zijn. Voor de andere waterpartijen kan ons eigen opslagdepot gebruikt worden dus ook daar verwachten we weinig overlast.
De meeste overlast is te verwachten van het zware materieel dat naar de juiste plekken getransporteerd moet worden om de werkzaamheden uit te voeren.
Nadat de bagger is opgedroogd kan de grond in een later stadium weer gebruikt worden voor baanverbetering.
Omdat de langdurig droge weersomstandigheden van dit moment voordelig zijn voor het beperken van schade in de baan door transport en werk, zal de aannemer maandag 19 november beginnen.

Verbetering hole 6 en teebox hole 3
Hole 6 is één van de bijzondere holes van de baan maar ging kwalitatief hard achteruit en staat daarom bovenaan de lijst van te renoveren holes. Omdat zowel de beschoeiing, de green, de bunker en de teeboxen gerenoveerd moeten worden heeft de baanarchitect een nieuw ontwerp voor ons gemaakt waarbij de hole visueel mooier en voor iedereen beter speelbaar wordt. Een grotere uitdaging voor de lage handicapper en vriendelijker voor de hoge handicapper.
Ook deze werkzaamheden vinden deze winter plaats en uiteraard heeft de aannemer de opdracht dat dit voor de start van de NGF competitie op 1 april 2019 gereed moet zijn. We verwachten dat de hole ongeveer 2 maanden na de start van de renovatiewerkzaamheden weer speelbaar is. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden zal de Holendrechtbaan dus even uit 8 holes bestaan.
Tegelijkertijd zullen de teeboxen van hole 3 worden aangepakt.

Straatwerk
Gelijktijdig met het verbeteren van de teeboxen van hole 3 en 6 zal daar ook het straatwerk worden verbeterd. Ook het straatwerk naast hole 10 staat op de nominatie om deze winter verbeterd en verlengd te worden.

Alle bovenstaande werkzaamheden zullen door onze aannemer AHA de Man uitgevoerd worden.