Renovatie en groot onderhoud golfbaan De Hoge Dijk

Informatie over werkzaamheden in de baan.

Vijfjarenplan
In 2018 is een vijfjarenplan opgesteld voor renovatie en groot onderhoud van de golfbaan met onze baanadviseur Lambert Veenstra van Veenstra Adviesburo Golfterreinen.
Dit plan heeft o.a. betrekking op noodzakelijk onderhoud, zoals het baggeren, het verbeteren van de kwaliteit van de rough en andere slechte plekken in de baan, het opknappen van de paden, en mogelijke aanleg van een buggypad.
Daarnaast is er ruimte voor renovatie ingepland, waardoor we de baan steeds mooier gaan maken met een verbeterd ontwerp van hole 6. Hierbij worden tegelijkertijd ook de afslagplaatsen van hole 3 aangepakt.

Geen woorden maar daden
Het werk is in opdracht van het bestuur van De Hoge Dijk gestart, en dat betekent dat we in de winter van 2018-2019 de volgende drie werkzaamheden zien:

Baggeren
De vele watergangen en vijvers moeten periodiek gebaggerd worden.
In 2018 is begonnen met de waterpartijen op de Bullewijkbaan, beginnend bij hole 13, hole 10, hole 18 en de watergangen rond het clubhuis en de driving range.
De bagger zal vooralsnog op het eigen terrein worden opgeslagen. Bij hole 13 is een depot gemaakt links van de vijver en dit zal min of meer uit het zicht (en spel) zijn. Voor de andere waterpartijen kan ons eigen opslagdepot gebruikt worden, dus ook daar verwachten we weinig overlast.
De meeste overlast is te verwachten van het zware materieel dat naar de juiste plekken getransporteerd moet worden om de werkzaamheden uit te voeren.
Nadat de bagger is opgedroogd kan de grond in een later stadium weer gebruikt worden voor baanverbetering.

Verbetering hole 6 en teebox hole 3
Hole 6 is één van de bijzondere holes van de baan, maar ging kwalitatief hard achteruit en stond daarom bovenaan de lijst van te renoveren holes. Omdat zowel de beschoeiing, de green, de bunker en de teeboxen gerenoveerd moeten worden, heeft de baanarchitect een nieuw ontwerp voor ons gemaakt waarbij de hole visueel mooier wordt. Tevens wordt de hole voor iedereen beter speelbaar: een grotere uitdaging voor de lage handicapper en vriendelijker voor de hoge handicapper.
Ook deze werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Uiteraard heeft de aannemer de opdracht dat dit werk voor de start van de NGF competitie op 1 april 2019 gereed moet zijn. We verwachten dat de hole ongeveer 2 maanden na de start van de renovatiewerkzaamheden weer speelbaar is. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden zal de Holendrechtbaan dus even uit 8 holes bestaan, en zal zolang ook “non-qualifying” zijn.
Tegelijkertijd met de renovatie van hole 6 worden de ernaast liggende teeboxen van hole 3 aangepakt.

Straatwerk
Gelijktijdig met het verbeteren van de teeboxen van hole 3 en 6 zal daar ook het straatwerk worden verbeterd. Ook het straatwerk naast hole 10 staat op de nominatie om deze winter verbeterd en verlengd te worden.

Alle bovenstaande werkzaamheden zullen door onze aannemer AHA de Man uitgevoerd worden.Golfcentrum De Hoge Dijk (Olympus) op Leadingcourses.com